Madenco eZorg

Cloud-oplossingen voor de palliatieve zorg en de ggz.
ezorg-header

Madenco eZorg

Cloud-oplossingen voor de palliatieve zorg en de ggz.

ezorg-header

Madenco eZorg

eZorg

[9 december 2022]

Naar betere zorg voor patiënten in hospices met Madenco eZorg
Kunnen we gegevens die standaard worden vastgelegd binnen hospices bij elkaar brengen? En hoe kunnen we daarvan leren om de zorg voor de patiënt te verbeteren? Zes hospices van de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) die gebruik maken van Madenco eZorg gingen dit vraagstuk aan binnen het project Sympal+.

De hospices werkten daarbij samen met het Experticecentrum Palliatieve Zorg Utrecht (EPZ-U), Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De resultaten van de pilot zijn tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg gepresenteerd.

AHzN, EPZ-U, PZNL, IKNL

Lees meer, ahzn.nl

eZorgdossier

eZorgdossier

Het electronisch zorgdossier voor hospices, palliatieve units en palliatieve thuiszorg. In samenwerking met de Associatie Hospicezorg Nederland ontwikkeld vanuit de palliatieve zorg. Functionaliteit en terminologie aanpasbaar op de eigen zorg-context. Basisinrichting gebaseerd op de PREZO-richtlijnen Hospicezorg en het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Ondersteunt de methode ‘Besluitvorming in de palliatieve fase’ en het ‘Zorgpad stervensfase’ van het IKNL. Flexibele rapportages en managementinformatie. Veilig in de cloud conform de AVG (ISO 27001 en 9001, NEN 7510). Koppeling met systemen ketenpartners, bijvoorbeeld voor electronisch medicatie voorschrijven en toedieningsregistratie, mogelijk. Heldere abonnementsstructuur. Eenvoudige implementatie, zonder extra investeringen.

Meer weten?

eZorgmeter

eZorgmeter

Uitvragen en analyseren van gevalideerde medische vragenlijsten. In samenwerking met de Associatie Hospicezorg Nederland vanuit de palliatieve zorg ontwikkeld. Veilig in de cloud conform de Wet bescherming persoongegevens (ISO 27001 en 9001, NEN 7510). Koppeling met systemen ketenpartners mogelijk. Heldere abonnementsstructuur. Eenvoudige implementatie, zonder extra investeringen.

Meer weten?

 

Bijvoorbeeld het in de paliatieve zorg veel gebruikte Utrecht Symptoom Dagboek, kortweg USD-4D. Hiermee kunnen patiënten hun mate van hun welbevinden benoemen. Of de Lastmeter, Een inventarisatie van problemen, klachten en zorgen als basis voor een gesprek over aanvullende zorg.
Voor gebruik binnen hospices, palliative units, palliatieve thuiszorg en huisartsenpraktijken. Het USD-4D en de Lastmeter sluiten aan bij de PREZO-richtlijnen Hospicezorg en het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Meer weten?

 

Zelf ervaren wat het betekent om het Utrecht Symptoom Dagboek in te vullen en hoe ingevulde USD’s kunnen worden ingezien? Ga naar de USD-demo.

Naar USD-demo

eZorglogistiek

eZorglogistiek

eZorgLogistiek onderhoudt de relaties tussen patiënten, wachtlijsten en bedden en deeltijdplekken. Een krachtig instrument voor triage & zorgtoewijzing en voor sturing op wachttijden, instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten en op de behandelcapaciteit van afdelingen.

Meer weten?

Aanvullende diensten

Aanvullende diensten

Palliatieve zorg

Medewerkers van Madenco kunnen uw organisatie ondersteunen bij het opzetten en implementeren van zorgkwaliteit en bij het voorbereiden van uw organisatie op certificering.

Meer weten?

 

GGZ

Medewerkers van Madenco kunnen uw organisatie ondersteunen bij het stroomlijnen van alle zorglogistieke processen. Bij het verbeteren van de sturing op wachttijden, instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten en op de behandelcapaciteit van afdelingen.

Meer weten?

Meer weten?

Meer weten?

Meer weten? Stuur ons uw naam en e-mailadres. Dan nemen wij contact met u op.

Madenco

Madenco

E-mail contact@madenco.com

Telefoon 085 130 83 75

Postbus 201  3720 AE Bilthoven

KVK 34251248